Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Άδεια γάμου . Τι ακριβώς χρειάζεσαι!!

Αν πάτε εσείς ο ίδιος στην Ελλάδα υποβάλλετε αυτοπροσώπως αίτηση για έκδοση άδειας γάμου (Ehefähigkeitszeugnis) στο Δήμο σας, π.χ.  κατά την άδειά σας. Σε 8 ημέρες την παίρνετε.
Μετά πρέπει να πάρετε την  Σφραγίδα της Χάγης από την Νομαρχία.

Αν δεν πάτε ο ίδιος στην  Ελλάδα, τότε πρέπει να πάτε στο προξενείο. Πάρτε μαζί σας μια βεβαίωση  διαμονής του μέλλοντα / της μέλλουσας συζύγου σας (στην βεβαίωση αυτή  αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος κλπ.),  ενδεχομένως υπάρχον διαζύγιο, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένα επίσημα στα  ελληνικά), τα δύο διαβατήρια ή ταυτότητες και πηγαίνετε στο αρμόδιο για σας  προξενείο.

Εκεί θα υπογράψετε ορισμένα έγγραφα και συγχρόνως εξουσιοδοτείτε  κάποιον στην Ελλάδα (συγγενείς, φίλους κλπ.), να παραδώσουν τα δικαιολογητικά  σας στο Δήμο και να τα παραλάβουν μετά την διεκπεραίωση της υπόθεσης.      

Στην Ελλάδα χρειάζεται 8 ημέρες  για να εκδοθεί η άδεια γάμου, όπως και εδώ (Aufgebot). Κατά κανόνα σας ζητούν και μία σφραγίδα της Χάγης  (Apostille).
Επειδή και λόγω των  διαφορετικών προδιαγραφών ανά κρατίδιο, δεν ακολουθούν όλα τα προξενεία την  ίδια διαδικασία και αλλάζουν διαρκώς νόμοι και ορισμένοι κανονισμοί επί των  ζητούμενων εγγράφων, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του  προξενείου σας.

Προσοχή!  

Η άδεια γάμου έχει ισχύ μόνο 6  μηνών και ο Δήμος ή Κoινότητα στην  Ελλάδα δεν δικαιούται να εκδώσει στο διάστημα αυτό δεύτερη.      

Εκκλησιαστικές άδειες γάμου δεν  ισχύουν στην Γερμανία, ισχύουν μόνο για εκκλησιαστική σύναψη γάμου. Ρωτήστε  τον ελληνορθόδοξο ιερέα σας.    

Τέλος υποβάλλετε την άδεια  γάμου στο γερμανικό ληξιαρχείο σε επίσημη μετάφραση από ορκωτό ή  εξουσιοδοτημένο μεταφραστή, όπως εγώ. Για κάθε ερώτηση στην διάθεσή σας.

Panagiotis Pahakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...